O PROJEKCIE | Krajowy Ośrodek Wiodący (KOW)

Home \ O PROJEKCIE
 

Komisja Bioetyczna

 

Biobank Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii od 13.11.2017 r. jest zakładem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Numer księgi rejestrowej: 000000196039
Zaświadczenie o wpisie: Z-196039-201711002 z dn. 02.11.2017

Biobank realizuje projekt pt.: „Badanie populacji Dolnego Śląska w ramach kontynuacji działań Biobanku Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (projekt BBMRI.pl)” na podstawie opinii wydanych przez Komisję Bioetyczną działającą przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Opinia Komisji Bioetycznej z 2017 roku - nr KB 607/2017:

 

Opinia Komisji Bioetycznej z 2019 roku - nr KB 459/2019:

 

 

Regulamin Podmiotu Leczniczego

 

Regulamin Podmiotu Leczniczego

 

 

 

 

 

 

Misja i cele

 

Projekt Biobank jest przełomowym projektem dla naszego terenu, gdyż w przyszłości pozwoli nam na scharakteryzowanie przyczyn wielu chorób występujących wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Pomysłodawcą projektu jest dr Łukasz Kozera, który zarządzał jednym z biobanków Instytutu Medycyny Molekularnej na Uniwersytecie w Leeds, Wielka Brytania. 

Główną ideą biobanku jest zgromadzenie jak największej puli ludzkiego materiału biologicznego, która w przyszłości zostanie wykorzystana w badaniach naukowych.

Jak przechowujemy materiał biologiczny?

 

Sposób przechowywania zależy od rodzaju materiału biologicznego. Poszczególne frakcje krwi czyli  osocze i surowica, ale także mocz, są przechowywane w specjalnie przeznaczonych do tego zamrażarkach w dwóch temperaturach: -80 stopni C  oraz -150 stopni C. Z kolei materiał genetyczny, RNA i DNA, jest przechowywany w temperaturze -80 stopni C. Każde urządzenie, w którym przechowujemy materiał biologiczny podłączone jest do specjalnej aparatury monitorującej, która w razie potrzeby alarmuje o zmianach temperatury, gdy ta przekroczy ustalone zakresy. System ten działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zatem w razie wystąpienia jakakolwiek awarii jesteśmy informowani o tym na bieżąco.

Takie rozwiązanie pozwala na podjęcie natychmiastowych działań zaradczych zaraz po ewentualnym wystąpieniu awarii, dzięki czemu zapewniona jest stałość warunków i bezpieczeństwo przechowywanego materiału.

Po co bankować materiał biologiczny?

 

W dzisiejszych czasach istnienie biobanków jest niezbędne dla rozwoju nauk medycznych. Szereg chorób pojawiających się w naszych rodzinach sprawia, że jesteśmy często bezradni, szczególnie wtedy, gdy choroby te wykrywane są zbyt późno. Główną ideą biobanku jest zgromadzenie jak największej puli ludzkiego materiału biologicznego od osób, które w sposób świadomy i dobrowolny wyrażą zgodę na wykorzystanie pozyskanego od nich materiału biologicznego w badaniach naukowych. Poprzez udział w projekcie BBMRI.pl, wspieramy rozwój tych gałęzi medycyny, które zajmują się wykrywaniem skuteczniejszych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Dla przykładu, zrekrutowanie populacji kilkuset pacjentów cierpiących na tę samą chorobę, zajmuje na ogół kilka lat. W momencie, gdy grupa naukowców rozpoczyna nowy projekt badawczy, brak jest czasu i środków finansowych na rekrutację tak dużej liczby pacjentów. Wtedy właśnie instytucje naukowe zwracają się do biobanku, który użycza potrzebnego do badań materiału biologicznego.

Pamiętajmy – to nad czym dziś pracują naukowcy w laboratoriach naukowych, w działach badawczych firm diagnostycznych i farmaceutycznych, może znaleźć jutro zastosowanie w rutynowej opiece nad pacjentem. Okresowa diagnostyka to inwestycja w nasze zdrowie, dlatego też chcemy zaangażować jak najwięcej osób z terenu Dolnego Śląska w naszą inicjatywę. 

Czym jest Biobank?

 

Biobank jest miejscem, w którym gromadzone są i przechowywane materiały biologiczne pochodzące od dawców, gdzie zarówno pacjenci szpitali cierpiący na konkretne jednostki chorobowe, jak i osoby zdrowe, które zamieszkują na danym terenie, mogą oddać materiał biologiczny do badań naukowych. Najczęściej są to próbki krwi, z których następnie izoluje się DNA, RNA, surowicę i osocze, czy też komórki jednojądrzaste.

Wszystko po to, aby zgromadzić jak największą pulę materiału biologicznego, która w przyszłości będzie wykorzystana przez naukowców prowadzących badania nad nowymi biomarkerami schorzeń rzadkich, bądź też chorób cywilizacyjnych, chorób o podłożu alergicznym, autoimmunologicznym i innych. Im większa ilość zgromadzonego w biobanku materiału biologicznego, tym lepsza jakość prowadzonych badań naukowych.

 

Krajowy Ośrodek Wiodący w Zakresie Biobankowania, Biobank Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek ROzwoju Technologii

Jeden z największych biobanków populacyjnych i specjalistycznych na terenie Polski. Przechowuje ponad 170 tysięcy próbek materiału biologicznego zgromadzonego w trakcie badań populacyjnych, kolekcje próbek pochodzących od pacjentów kardiologicznych, reumatologicznych i onkologicznych. Gromadzony materiał biologiczny pozwala na wykonanie badań u każdego pacjenta na wielu poziomach poczynając od badań genetycznych, poprzez transkryptomikę i metabolomikę. Głównym nurtem działalności naukowej KOW jest badanie przyczyn powstawania chorób sercowo-naczyniowych. Od 2013 roku Ośrodek jest zaangażowany w tworzenie sieci biobanków polskich, której trzon tworzy wraz z pozostałymi beneficjentami projektu BBMRI.pl. Obecnie koordynuje prace Konsorcjum BBMRI.pl oraz prowadzi własne badanie populacyjne na terenie Dolnego Śląska.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Na tej stronie internetowej używamy plików cookies. Ustawienia tych plików mogą Państwo zmienić w opcjach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie jakie używamy oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatnosci.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information