AKTUALNOŚCI | Krajowy Ośrodek Wiodący (KOW)

Home \ AKTUALNOŚCI
 

BioBank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ włączony do prestiżowego projektu BBMRI-LPC

 

Uruchomiony w październiku ub.r. BioBank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ został doceniony na arenie międzynarodowej. Nasza placówka badawcza została włączona do prestiżowego europejskiego projektu BBMRI-Large Perspective Cohorts, łączącego biobanki z kilkunastu krajów Europy oraz Kanady.

Spotkanie otwierające działalność projektu BBMRI-Large Perspective Cohorts rozpoczęło się 11 lutego br. w Amsterdamie i potrwa dwa dni. Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ i Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu reprezentuje jego szef, dr Łukasz Kozera.
- To dla nas duże wyróżnienie. Tym bardziej, że jesteśmy jedynym tego typu ośrodkiem laboratoryjnym z Polski, który zaproszono do udziału w tym projekcie – cieszy się dr Kozera.

Jakie zadania będzie realizował zespół wrocławskiego BioBanku w ramach uruchomionego właśnie projektu?
- Poprowadzimy szereg szkoleń z zakresu biobankowania materiału biologicznego w instytucjach zajmujących się tego typu badaniami w krajach Europy Wschodniej. BBMRI-Large Perspective Cohorts to też ważna okazja do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk z naszymi partnerami z tej części Starego Kontynentu – wyjaśnia szef wrocławskiego Biobanku.

Projekt BBMRI-Large Perspective Cohorts jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach 7 Programu Ramowego na Rzecz Badań. Cele tej inicjatywy, dysponującej budżetem wynoszącym ok. 8 mln euro, przestawiają się następująco:

- ocena i poprawa harmonizacji danych indywidualnych dotyczących zdrowia, stylu życia oraz innych ekspozycji;
- opracowanie oraz wdrożenie w skali międzynarodowej zharmonizowanych definicji chorób;
- wsparcie biobanków i technologii badawczych oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań ułatwiających dostęp do wysokiej jakości próbek i danych;
- zapewnienie bezpłatnego, ponadnarodowego dostępu dla użytkowników, wybranychw otwartych, międzynarodowych konkursach badawczych;
- w ramach tych badań, tworzenie i zapewnienia dostępu do danych dotyczących całych sekwencji genomu, transkryptomu, proteomu, metabolomu i methylomu;
- budowanie nowych sieci współpracy publiczno-prywatnych z udziałem dużych kohort oraz wzmacnianie istniejących, umożliwiając dostęp do akademickiej wiedzy dla podmiotów przemysłowych;
- budowa sieci transferu wiedzy w ramach już istniejących europejskich biobanków oraz tych nowo powstających.

Strona internetowa projektu BBMRI-Large Perspective Cohorts: www.bbmri-lpc.org.

Współpracujemy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

 

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. W Biobanku pracujemy, by dzięki krwi naszych dawców jeszcze lepiej troszczyć się o zdrowie pacjentów. Nasza misja jest zbieżna z celami, które stawia sobie wrocławskie RCKiK. Dlatego zdecydowaliśmy się na wspólne promowanie naszej pracy.

Lekarze zajmujący się diagnostyką często podkreślają, że krew to bezcenny surowiec, a nawet dar życia. Oddając ją w centrach krwiodawstwa, pomagamy w ten sposób np. w uzupełnianiu braków krwi podczas operacji chirurgicznych. Natomiast diagności pracujący w Biobanku wykorzystują krew, by określić typowe cechy chorób cywilizacyjnych w danej grupie wiekowej mieszkańców Wrocławia oraz Dolnego Śląska. Nie będzie więc przesady w stwierdzeniu, że krew to prawdziwa skarbnica wiedzy dla lekarzy.

Mając wspólne cele, naturalnym krokiem było zaproszenie do współpracy wrocławskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza. Wspólnie z tą istniejącą od wielu lat, renomowaną instytucją będziemy m.in. prowadzić akcje promujące oddawanie krwi do celów leczniczych.

- Znam wiele osób, dla których regularne wizyty w RCKiK we Wrocławiu to stały punkt kalendarza. Pacjenci ufają tej instytucji i chętnie oddają krew, pomagając w ten sposób lekarzom. Współpraca z centrum krwiodawstwa to dla naszej placówki badawczy duży krok do przodu, który pozwoli nam wymieniać się doświadczeniami i wspólnie zachęcać pacjentów do oddawania krwi – cieszy się dr Łukasz Kozera, kierownik Biobanku. – W przypadku naszej działalności każda próbka krwi jest bardzo ważna, bo pozwala lepiej diagnozować choroby, których badaniem się zajmujemy – dodaje.

Pierwsze efekty naszej współpracy widać już w siedzibie RCKiK przy ul. Czerwonego Krzyża we Wrocławiu. Tuż przed salą zabiegową, gdzie pobierana jest krew od honorowych dawców, stanął roll-up zachęcający do wizyty w Biobanku (co widać na zdjęciu powyżej). A to dopiero początek planowanych przez nas wspólnych działań. O wszystkich będziemy Was informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.


Otworzyliśmy pierwszy na Dolnym Śląsku Biobank

 

Biobanki to ośrodki badawcze, które są przyszłością medycyny i badań diagnostycznych. Dzięki tego typu laboratoriom, leczenie chorób cywilizacyjnych stanie się znacznie łatwiejsze. W czwartek (18 października br.) pierwsza tego typu placówka została otwarta we Wrocławiu przy ul. Borowskiej. To wspólny projekt Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ i Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Uroczyste otwarcie Biobanku odbyło się w czwartek o godz. 13. Udział w nim wzięli przedstawiciele EIT+: Prezes Zarządu prof. Jerzy Langer, członek zarządu Spółki Tomasz Gondek, a także kierownik Biobanku dr Łukasz Kozera oraz przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego: prof. Halina Grajeta (Dziekan Wydziału Farmacji) i prof. Kazimierz Gąsiorowski.

Dołącz do nas

 

Dołącz do #zbiobankowanych!

Do współpracy zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 20 - 75 lat, zainteresowanych przekazaniem swojego materiału biologicznego do badań naukowych.

Pracując na materiale biologicznym pozyskanym od uczestników projektu możemy zidentyfikować geny czy jakiekolwiek inne czynniki mające wpływ na rozwój określonych jednostek chorobowych w późniejszym życiu wśród mieszkańców naszego województwa. Wystarczy wypełnić odpowiednie formularze i ankietę oraz oddać próbkę krwi i moczu.


Nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś pod numerem telefonu 727 666 610 (codziennie w godzinach 7.30-15.00).

 

Pamiętajmy: wspierając badania naukowe, wspieramy rozwój diagnostyki i terapii wielu chorób występujących w naszej lokalnej populacji.

Kalendarium

 

Ważne daty w historii Biobanku:

26.08.2011
r. – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie wyraża zgodę na otwarcie nowego projektu, jakim jest Biobank.


19.12.2011 r. - Prorektor ds. Nauki Akademii Medycznej we Wrocławiu, prof. Zygmunt Grzbieniak, udziela wsparcia inicjatywie Biobanku.

12.01.2012 r. - Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, dr Elżbieta Puacz, obejmuje projekt Biobank honorowym patronatem.

09.02.2012 r. - Komisja Bioetyczna Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu stwierdza, że projekt Biobank spełnia wymogi Deklaracji Helsińskiej i zasad Good Clinical Practice, udzielając tym samym pozwolenia na realizację projektu.

09.05.2012 r. - Władze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (profesor Mirosław Miller i Tomasz Gondek) oraz Władze Akademii Medycznej we Wrocławiu (profesor Kazimierz Gąsiorowski i profesor Zygmunt Grzebieniak) podpisały umowę o wspólnej realizacji projektu.

08.06.2012 r. - Biobank przenosi się do nowych pomieszczeń na Wydziale Farmacji i Oddziale Analityki Medycznej przy ulicy Borowskiej 211A we Wrocławiu.

18.10.2012 r. - Biobank oficjalnie rozpoczął działalność.

11.12.2014 r. - Biobank EIT+ współzałożycielem Konsorcjum BBMRI.pl zrzeszającego kilka polskich biorepozytoriów.

27.01.2017 r. - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP przyznaje środki na realizację projektu budowy Sieci Polskich Biobanków w latach 2017-2021.

19.04.2017 r. - Biobank pomyślnie przeszedł audyt "Analiza procesów zachodzących w Biobanku oraz istniejącego SZiZJ"

13-14.10.2017 r. - I Krajowa Konferencja Biobanków Polskich

11-12.10.2018 r. - II Krajowa Konferencja Biobanków Polskich

23.10.2019 r. - Biobank pomyślnie przeszedł audyt "Analiza procesów zachodzących w Biobanku oraz istniejącego SZiZJ na zgodność ze Standardami Jakości dla Biobanków Polskich"

06-08.11.2019 r. - III Naukowo-Szkoleniowa Krajowa Konferencja Biobanków Polskich

styczeń 2020 r. - dr Elżbieta Gocek powołana na stanowisko Krajowego Koordynatora ds. Biobankowania

grudzień 2020 r. - dr Piotr Zień, Dyrektor Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii Ł-PORT powołany na stanowisko p.o. Krajowego Koordynatora ds. Biobankowania

06-07.12.2021 r. - IV Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Biobanków Polskich

grudzień 2021 r. - Zakończenie projektu budowy Sieci Polskich Biobanków w latach 2017-2021.

28.09.2022 r. - Sesja satelitarna „Towards Excellence in Biobanking” w połączeniu z konferencją PORT dla Zdrowia: Onkologia 2022

Wrocław. Otwarto pierwszy na Dolnym Śląsku Biobank

 

Pierwszy na Dolnym Śląsku Biobank gromadzący próbki biologiczne od osób chorujących na choroby sercowo-naczyniowe i autoimmunologiczne otwarto w czwartek we Wrocławiu. Pobrane próbki posłużą do prowadzenia badań nad nowymi lekami i metodami diagnostycznymi.

Źródło: "Gazeta Wyborcza Wrocław".

Prasa o Nas

 

2022

01.07.2022

Niezbędne do rozwoju medycyny, a nieuregulowane prawnie - biobankowanie

Na stronie politykazdrowotna.com ukazał się artykuł dotyczący biobankowania w Polsce oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą jego rozwój, w którym udzieliła się dr Magdalena Grodecka jako przedstawiciel Biobanku Łukasiewicz - PORT.

Zapraszamy do lektury.

Źródło: https://politykazdrowotna.com/artykul/niezbedne-do-rozwoju/901269

 

01.04.2022 r.

#genetics: biobankowanie, czyli jak MY możemy pomóc nauce

Zapraszamy do wysłuchania audycji Radia LUZ (91.6 FM), w której dr Magdalena Grodecka, kierownik badań ds. diagnostyki i biobankowania w Sieci Badawczej Łukasiewicz - PORT, opowiedziała o szczegółach pracy w biobanku, przechowywaniu próbek i możliwościach oddania materiału do badań.

Źródło: Radio LUZ - audycja "Na Synapsach"

 

2020

22.03.2020 r.

W pierwszych dwóch miesiącach 2020 r. do Biobanku Ł-PORT zgłosiło się 256 mieszkańców województwa dolnośląskiego, od których uzyskano 5185 próbek materiału biologicznego. Dla porównania, rok wcześniej w tym samym okresie dawców było 145, co zaowocowało pobraniem 3018 próbek.

Źródło: https://biotechnologia.pl/biotechnologia/dolnoslazacy-coraz-chetniej-oddaja-material-biologiczny-do-badan-naukowych,19515?month=4&year=2020

 

04.09.2020 r.

Największy na Dolnym Śląsku Biobank znów przyjmuje pacjentów. Osoby od 20 do 75 lat, które zgłoszą się do punktu pobrań na Praczach Odrzańskich w Łukasiewicz – PORT, otrzymają bezpłatny pakiet badań laboratoryjnych. Oddany przez nich materiał biologiczny pomoże w przyszłości uskutecznić terapie chorób cywilizacyjnych.

Źródło: https://www.wroclaw.pl/portal/biobank-lukasiewicz-port-badania-laboratoryjne

Źródło: https://wroclaw.wp.pl/wroclaw-biobank-zaprasza-chetnych-mozna-oddac-material-biologiczny-i-pomoc-6550027882752896a

 

07.09.2020 r.

Gromadzący próbki materiału biologicznego od mieszkańców Dolnego Śląska Biobank Łukasiewicz-PORT we Wrocławiu po przerwie spowodowanej pandemią ponownie przyjmuje pacjentów. Największy na Dolnym Śląsku biobank ma w bazie ponad 170 tys. próbek.

Źródło: https://wroclaw.tvp.pl/49748843/biobank-ponownie-zbiera-dane-o-zdrowiu-dolnoslazakow-ale-tez-wykonuje-bezplatne-badania

 

05.09.2020 r.

Po przerwie spowodowanej pandemią Biobank Ł-PORT znów przyjmuje pacjentów. Próbki materiału biologicznego - krew i mocz - może tam oddać każdy mieszkaniec regionu w wieku od 20 do 75 lat. W laboratoriach biobanku z pobranych próbek krwi izolowane są surowica i osocze, z których następnie można wyizolować DNA i RNA. Jednostka badawcza gwarantuje przy tym bezpieczeństwo przekazanych danych - próbki są zakodowane tak, aby nikt nie był w stanie połączyć ich z konkretną osobą.

Źródło: https://www.rynekzdrowia.pl/Badania-i-rozwoj/Biobank-we-wroclawskim-Lukasiewicz-PORT-wznowil-przyjmowanie-pacjentow,212106,11.html

 

2018 

Zadbaj o swoje zdrowie i weź udział w darmowych badaniach Biobanku PORT

Dzięki projektowi Biobanku przed mieszkańcami Wrocławia i całego Dolnego Śląska otwiera się szansa na darmowe badania stanu zdrowia, które współfinansowane są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestnicy otrzymają wyniki badań w kierunku chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy, dzięki czemu poznają kondycję swojego organizmu.

Źródło: https://www.wroclaw.pl/biznes/zadbaj-o-swoje-zdrowie-i-wez-udzial-w-darmowych-badaniach-biobanku-port

  

Laboratorium Medyczne - kwartalnik poruszający tematykę organizacji i funkcjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych.

W wydaniu 3/2018 ukazał się wywiad Aleksandry Garniewskiej z dr Łukaszem Kozerą o tym, czym jest biobank, jak powstaje Polska Sieć Biobanków i jaka przyszłość czeka polskie biobanki.  
Źródło: http://lm.elamed.pl/wywiad.pdf

Zachęcamy do nabycia czasopisma http://lm.elamed.pl/index.html

 

Projekt Nauka: Biobankowanie ideą zmieniającą świat, 12.10.2018

Zapraszamy do wysłuchania audycji Radia Wrocław (102.3 FM), w której dr Łukasz Kozera, twórca wrocławskiego biobanku tłumaczy, że dzięki takim miejscom jak laboratorium na Praczach, w przyszłości będzie można szukać nowych sposobów leczenia wielu chorób.

Źródło:  http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/81620/Projekt-Nauka-Biobankowanie-idea-zmieniajaca-swiat

 

Darmowe badania, bezcenne wyniki. „To nasza przyszłość”, 11.10.2018

W dniach 11-12.10.2018 r. w siedzibie PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii Sp. z o. o. na Praczach Odrzańskich odbyła się II Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Biobanków Polskich. Konferencja skierowana była głównie do osób zajmujących się tematyką biobankowania, medycyny precyzyjnej, a także wszystkich zainteresowanych gromadzeniem materiału biologicznego i wykorzystaniem go do badań. Podczas konferencji można było wysłuchać prelekcji przedstawicieli krajów członkowskich europejskiej infrastruktury badawczej dedykowanej biobankowaniu BBRMI-ERIC, a także jednostek, które przystąpiły do Polskiej Sieci Biobanków. Celem konferencji było również nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami biobankującymi i przemysłem.

Drugiego dnia udział w konferencji wziął wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W swoim wystąpieniu podkreślił, że biobankowanie jest niezwykle istotne dla rozwoju medycyny, w tym rozwoju terapii dotyczących chorób cywilizacyjnych, m.in. leczących nowotwory. Dodał, że biobanki oraz współpracujące z nimi sektory nauki i przedsiębiorstwa to „nowe odkrycia, nowe leki, nowe testy diagnostyczne i nowe miejsca pracy dla polskich naukowców”.

Źródło: https://wroclaw.tvp.pl/39431076/darmowe-badania-bezcenne-wyniki-to-nasza-przyszlosc?fbclid=IwAR3RCkhcsbmdPPeFr2Eu5F_ptsWqjVB0zRf8E-eE4XmYsKib8FaZmor-k4E

 

Laboratorium Nauki #1: Biobank, 5.10.2018

O tym jak przechowywane są próbki, jakie płyną korzyści z badań nad nimi i jak zgłosić się do badań – zapraszamy do wysłuchania audycji pt.: „Laboratorium Nauki” w Radiu Rodzina (92,0 FM). Maciej Bierć w rozmowie z dr Łukaszem Kozerą - Krajowym Koordynatorem ds. Biobankowania.

Źródło: Radio Rodzina  http://www.radiorodzina.pl/20283,laboratorium-nauki-1-biobank/

 

Biobankowanie to przyszłość, która się dzieje”, 23.07.2018 

Dr Łukasz Kozera był gościem audycji Krzysztofa Majewskiego „Gość w RAMie” w Radiu RAM (89.8 FM), podczas której opowiadał, czym jest biobankowanie, co dzieje się z próbkami materiału biologicznego od dawców oraz jak wygląda działalność Biobanków w Polsce i na świecie.

Zapraszamy do wysłuchania audycji i zapraszamy na badania do Biobanku!

Źródło: Radio RAM http://www.radioram.pl/articles/view/34493/Biobankowanie-to-przyszlosc-ktora-sie-dzieje

 

2017

"Polska Sieć Biobanków zaprasza do współpracy", 24.11.2017 r.

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazała się informacja o rozpoczęciu naboru jednostek do Polskiej Sieci Biobanków przez Konsorcjum BBMRI.pl.

Źródło: MNiSW

 

"Stwórzmy wspólnie Polską Sieć Biobanków!", 24.11.2017 r.

Portal Biotechnologia.pl zamieścił informację o rozpoczęciu naboru jednostek do Polskiej Sieci Biobanków przez Konsorcjum BBMRI.pl, którego jesteśmy Liderem.

Źródło: Biotechnologia.pl

 

"Biobank WCB EIT+ w "Faktach o poranku" TVP3 Wrocław, 27.10.2017 r.

Przedstawiciele Biobanku WCB EIT+, dr n. med. Irena Duś-Ilnicka i dr n. med. Łukasz Kozera, wystąpili w "Faktach o poranku" TVP3 Wrocław, gdzie opowiedzieli o działalności Biobanku i wyjaśnili w jaki sposób Dolnoślązacy mogą wspierać badania naukowe przez oddanie próbki materiału biologicznego. Program nagrany 27 października można obejrzeć na stronie http://wroclaw.tvp.pl/34581120/27102017 Rozmowa na temat biobankowania zaczyna się w 19-tej minucie.

Źródło:TVP3 Wrocław

 

2013 

"Sukces wrocławskiego Biobanku, który działa przy EIT+"

Uruchomiony w październiku Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ został doceniony na arenie międzynarodowej. Placówka badawcza została włączona do prestiżowego europejskiego projektu BBMRI-Large Perspective Cohorts, łączącego biobanki z kilkunastu krajów Europy oraz Kanady.

Źródło: tuWroclaw.com.

 

"We Wrocławiu otwarto pierwszy na Dolnym Śląsku Biobank"

Jak powiedział podczas konferencji prasowej kierownik placówki dr Łukasz Kozera, w Biobanku, który znajduje się w jednym z budynków na Wydziale Farmacji wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Borowskiej, gromadzone będą próbki biologiczne nie tylko od pacjentów cierpiących na choroby sercowo-naczyniowe czy autoimmunologiczne, lecz także od wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska w wieku od 25 do 75 lat.

Źródło: Nauka w Polsce PAP.

 

"Obejrzyj Biobank. W nowym budynku przy Borowskiej będą gromadzić krew (GALERIA ZDJĘĆ)"

W środę oficjalnie otwarto pierwszy na Dolnym Śląsku Biobank. Gmach stanął obok szpitala przy ul. Borowskiej. Naukowcy będą w nim gromadzili próbki, które w przyszłości posłużą do tworzenia metod terapii chorób trudnych w leczeniu. Próbki krwi i moczu może oddać każdy, kto zgłosi się do Biobanku. Udział w projekcie jest całkowicie anonimowy.

Źródło: tuWroclaw.com.

 

"Pierwszy dolnośląski Biobank"

„Chcemy aby nasza praca miała wymiar pokoleniowy i to dzieło właśnie takie jest” – powiedział prof. Jerzy Langer, prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ podczas otwarcia pierwszego na Dolnym Śląsku Biobanku.


Źródło: Wroclaw.pl.

 

"We Wrocławiu otwarto pierwszy na Dolnym Śląsku Biobank"

Pierwszy na Dolnym Śląsku Biobank gromadzący próbki biologiczne od osób chorujących na choroby sercowo-naczyniowe i autoimmunologiczne otwarto we Wrocławiu. Pobrane próbki posłużą do prowadzenia badań nad nowymi lekami i metodami diagnostycznymi.


Źródło: Polska Agencja Prasowa.

 

"Otwarto Biobank - naukowcy czekają na dawców"

Zadaniem placówki jest przechowywanie krwi i moczu, które będą wykorzystane przez naukowców do badań nad wykrywaniem chorób i tworzeniem leków. - Naszym celem jest zgromadzenie próbek od 10 tysięcy Dolnoślązaków – mówi Łukasz Kozera, Kierownik Biobanku.


Źródło: Wroclove2012.com.

 

"We Wrocławiu otwarto pierwszy na Dolnym Śląsku biobank"

Oficjalnie otwarto pierwszy na Dolnym Śląsku biobank. Placówka mieści się w budynku Wydziału Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Borowskiej 211A. Biobank jest wspólnym projektem Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich. Koszt tego projektu, który współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wyniósł 3 miliony złotych.

Źródło: "Biznes Dolnośląski"."Wrocław. Otwarto pierwszy na Dolnym Śląsku Biobank"

Pierwszy na Dolnym Śląsku Biobank gromadzący próbki biologiczne od osób chorujących na choroby sercowo-naczyniowe i autoimmunologiczne otwarto w czwartek we Wrocławiu. Pobrane próbki posłużą do prowadzenia badań nad nowymi lekami i metodami diagnostycznymi.

Źródło: "Gazeta Wyborcza Wrocław".Lista artykułów prasowych dotyczących projektu:

1. http://www.medicamo.pl/aktualnosci/art-2234,biobank-rozpoczyna-dzialalnosc.html

2. http://dolnyslask.naszemiasto.pl/artykul/1043937,wroclaw-na-praczach-w-eit-powstanie-biobank,id,t.html

3. http://www.prw.pl/articles/view/19444/pierwszy-biobank-w-regionie

4. http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,nietypowy-bank-powstaje-na-wroclawskich-praczach-odrzanskich,wia5-3266-9789.html

5. http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,11051899,Zgromadza_dane_tysiecy_pacjentow__By_lepiej_nas_leczyc.html

6. http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/512919,wroclaw-w-tym-roku-przy-eit-powstanie-biobank,id,t.html

7. http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,akademia-medyczna-i-eit-wspolnie-uruchomia-biobank,wia5-3273-11782.html

8. http://www.biznesdolnoslaski.pl/2012/06/11/we-wroclawiu-bedzie-biobank/

Nasi partnerzy

 

Konsorcjum BBMRI.pl utworzyło 7 jednostek z całej Polski.


W dalszych fazach rozwoju jesteśmy otwarci na wszystkich chętnych do kierowania rozwojem biobankowania w Polsce. 

 

http://www.bbmri.pl/pl/

W skład Konsorcjum BBMRI.pl wchodzą:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Biobank Krajowy Ośrodek Wiodący

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracownia Biobank, Uniwersytet Łódzki

 

 

Biobank Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Strona 7 z 7

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Na tej stronie internetowej używamy plików cookies. Ustawienia tych plików mogą Państwo zmienić w opcjach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie jakie używamy oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatnosci.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information