DLA DAWCÓW | Krajowy Ośrodek Wiodący (KOW)

Home \ DLA DAWCÓW
 

Informacje o projekcie

 

INFORMACJA DLA PACJENTA

Temat projektu: „Badanie populacji Dolnego Śląska w ramach kontynuacji działań Biobanku Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (projekt BBMRI.pl)”

Drogi Pacjencie!

Biobank Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, który przez ostatnie kilka lat prowadził działalność naukową i przebadał prawie 5 tysięcy mieszkańców z terenu Dolnego Śląska rozpoczyna kolejny cykl zbierania materiału biologicznego i cykl badań profilaktycznych. W ramach kontynuacji badań w kierunku wykrywania nowoczesnych markerów i terapii chorób cywilizacyjnych (a w szczególności chorób sercowo-naczyniowych) zachęcamy wszystkich tych którzy odwiedzili naszą placówkę na przestrzeni ostatnich pięciu lat, a także nowych ochotników, do oddania próbki krwi i moczu. Badanie ma charakter „podłużny” co oznacza, że pacjenci zrekrutowani w pierwszej fazie projektu mogą zostać poproszeni (po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym i wyrażeniu zgody) o ponowny udział w kolejnym badaniu, po upływie określonego czasu. Szereg chorób pojawiających się w naszych rodzinach sprawia, że jesteśmy często bezradni, szczególnie wtedy, gdy choroby te wykrywane są zbyt późno. Poprzez udział w projekcie BBMRI.pl, wspieramy rozwój tych gałęzi medycyny, które zajmują się wykrywaniem skuteczniejszych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Pamiętajmy – to nad czym dziś pracują naukowcy w laboratoriach naukowych, w działach badawczych firm diagnostycznych i farmaceutycznych, może znaleźć jutro zastosowanie w rutynowej opiece nad pacjentem. Okresowa diagnostyka to inwestycja w nasze zdrowie!

1. Czym jest Biobank?

W dzisiejszych czasach istnienie biobanków jest niezbędne dla rozwoju nauk biomedycznych.  Biobank jest miejscem, gdzie zarówno pacjenci szpitalni jak i osoby zamieszkujące dany rejon, mogą oddać materiał biologiczny do badań naukowych. W przypadku naszego Biobanku jest to próbka moczu oraz krwi, z której następnie izoluje się DNA, RNA, surowicę i osocze. Celem jest zgromadzenie jak największej puli próbek biologicznych, która w przyszłości będzie wykorzystana przez naukowców prowadzących badania nad nowoczesnymi biomarkerami np. chorób cywilizacyjnych. Im więcej zebranych próbek biologicznych, tym lepsza jakość prowadzonych badań naukowych. Biobanki współpracują głównie z zespołami naukowymi na terenie uniwersytetów, instytutów naukowych, ale też działami badawczymi firm farmaceutycznych i diagnostycznych zarówno w Polsce i w Europie. Bez działalności biobanków rozwój nowoczesnej diagnostyki i terapii byłby znacznie opóźniony.

2. Kto może brać udział w badaniach?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pomiędzy 20 a 75 rokiem życia, zamieszkujące teren Dolnego Śląska. Siedziba Biobanku położona jest na terenie PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (dawne Wrocławskie Centrum Badań EIT+) przy ulicy Stabłowickiej 147.

3. Czy mój udział w badaniach będzie anonimowy?

Tak.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi międzynarodowymi dot. biobankowania ludzkiego materiału biologicznego personel biobanku jest zobowiązany do zakodowania Państwa próbek w taki sposób, aby przez kolejne etapy pracy z nimi pozostały anonimowe. Próbki pozostają anonimowe również wtedy, kiedy wykorzystywane są przez inne zespoły badawcze. Wszelkie informacje związane z próbkami biologicznymi zostaną wprowadzone do specjalnie przygotowanego systemu informatycznego, gwarantującego bezpieczne przechowywanie danych osobowych i informacji medycznej.

4. Co stanie się w przypadku, gdy zdecyduję się na udział w projekcie?

Personel Biobanku lub lekarz współpracujący poprosi Państwa o przeczytanie niniejszej informacyjnej.
Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na udział w projekcie, poprosimy o:

- wypełnienie ankiety osobowo-medycznej,
- podpisanie formularza świadomej zgody (zgoda na udział w badaniach, zgoda na przetwarzanie danych osobowych),
- oddanie 35 ml krwi oraz oddanie próbki moczu.

Pobrane próbki biologiczne zostaną następnie zabezpieczone i przechowane w Biobanku. Na pobranym materiale biologicznym naukowcy będą mogli wykonać badania genetyczne i biochemiczne, zmierzające do lepszej charakterystyki chorób występujących w naszej populacji.

5. Jakie darmowe badania zostaną dla mnie wykonane?

W ramach realizacji projektu badawczego pacjenci biorący w nim udział będą mieli zagwarantowany bezpłatny panel badań wykonanych z krwi (poziom homocysteiny, ultraczułego CRP, glukozy, insuliny, cholesterolu całkowitego, trójglicerydów, HDLu, LDLu), pomiar ciśnienia tętniczego oraz saturacji krwi tlenem (przy użyciu pulsoksymetru). Każdy pacjent będzie miał możliwość skorzystania z badania  przy użyciu aparatu USG,  polegającego na pomiarze grubości ściany tętnicy szyjnej (technika CAIMT), który pozwala oszacować stopień zaawansowania miażdżycy i przewidywać wystąpienie zdarzeń sercowo-naczyniowych. Wyniki wszystkich badań posłużą do lepszej charakterystyki stanu zdrowia Dolnoślązaków a ich kopia będzie przekazana Pacjentowi.

6. Czy mogę zmienić zdanie dotyczące uczestnictwa w projekcie BBMRI.pl?

Tak.
Na każdym etapie możecie Państwo podjąć decyzję o wycofaniu zgody na udostępnianie materiału biologicznego.
W tej sytuacji personel Biobanku po podpisaniu stosownych dokumentów usunie próbki pozostałe w naszym Biobanku.

 

Jak prawidłowo pobrać mocz do badania?

 

Dawców zgłaszających się do Biobanku prosimy o dostarczenie do laboratorium próbki porannego moczu. Materiał ten jest przez nas frakcjonowany, zamrażany, a następnie będzie wykorzystywany do dalszych badań naukowych, jednak pacjenci nie otrzymują wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych w moczu.

Aby próbka moczu stanowiła wartościowy materiał diagnostyczny pacjent musi pobrać mocz stosując się do pewnych zasad:

  • Niezbędny jest pojemnik na mocz zakupiony w aptece, taki jak do badania ogólnego moczu, nie musi być sterylny.
  • W dniu poprzedzającym badanie nie należy wykonywać ciężkich prac fizycznych i zrezygnować z wysokobiałkowej diety.
  • Mocz do badania należy pobrać rano po starannej toalecie zewnętrznych narządów moczowo-płciowych. Po umyciu mydłem należy obficie spłukać je wodą i wytrzeć jednorazowym, papierowym ręcznikiem.
  • Najlepszym materiałem do badania jest pierwszy poranny mocz, pobrany z jego środkowego strumienia - o co tak naprawdę chodzi? Najpierw należy oddać pierwszą niewielką ilość moczu do toalety, a dopiero potem pobrać mocz do pojemnika. Końcową porcję moczu należy znowu oddać do toalety.
  • Do badania wystarczy połowa objętości pojemnika na mocz.
  • Nie należy przynosić do badania moczu pobranego w okresie menstruacji ani bezpośrednio przed lub po miesiączce.
  • Pojemnik z pobraną próbką moczu należy szczelnie zamknąć, podpisać imieniem i nazwiskiem i dostarczyć do laboratorium w możliwie jak najkrótszym czasie (nie dłuższym niż 2 godziny od pobrania).

Nieprzestrzeganie właściwych procedur prowadzi często do zafałszowania wyniku badania, a co za tym idzie błędnej oceny stanu naszego zdrowia.

Opis badań

 

Bezpłatny pakiet badań laboratoryjnych, jakie otrzymuje każdy z dawców, obejmuje takie parametry jak:

Glukoza – Podstawowym wskazaniem do oznaczeń stężenia glukozy są: profilaktyka, rozpoznanie i monitorowanie leczenia cukrzycy. Oznaczenie stężenia glukozy we krwi służy do oceny zaburzeń tolerancji węglowodanów oraz metabolizmu węglowodanów.

Lipidogram – Ilościowa ocena frakcji cholesterolu i trójglicerydów, przydatna w diagnostyce dyslipidemii oraz jako badanie przesiewowe w ocenie ryzyka miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych, takich jak choroba wieńcowa, zawał serca, udar mózgu i miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych itd.  Profil lipidowy odzwierciedla stan gospodarki lipidowej organizmu, w tym przebieg metabolizmu lipoprotein icholesterolu. Badanie obejmuje pomiar: całkowitego cholesterolu (CHOL), frakcji lipoprotein HDL (ang. High-density lipoprotein – lipoproteina o wysokiej gęstości), LDL (ang. Low-density lipoprotein– lipoproteiny o niskiej gęstości)  oraz stężenie trójglicerydów. Cholesterol nie-HDL jest parametrem wyliczanym z różnicy stężenia cholesterolu całkowitego i HDL. Odzwierciedla stężenie frakcji lipidów uczestniczących w procesie miażdżycowym. Poza wskazaniami,  lipidogram wykonywany jest w ramach badań kontrolnych. Wszystkie parametry pojedynczo uważne są również za czynniki ryzyka miażdżycy i chorób pochodnych. Okresowo badanie powinny wykonywać zwłaszcza osoby z wysokim stężeniem cholesterolu całkowitego i współistniejącymi czynnikami ryzyka miażdżycy, jak: palenie, nadciśnienie czy obciążenie rodzinnie.

hsCRP – Badanie służy do oceny ryzyka chorób układu krążenia o podłożu miażdżycowym: ostrego zespołu wieńcowego i stabilnej choroby wieńcowej oraz diagnostyki infekcji, uszkodzeń tkanek, zapaleń i chorób pokrewnych.

Homocysteina – Oznaczenia homocysteiny wykonywane w celu oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, naczyniowo-mózgowych i naczyń obwodowych. Homocysteina uważana jest za czynnik przyspieszającego miażdżycę oraz żylne i tętnicze powikłania zatorowo-zakrzepowe.

Insulina – Pomiar stężenia insuliny jest przydatny w diagnostyce insulinooporności i rozpoznawaniu nowotworu  wydzielającego insulinę (insulinoma). Insulina jest hormonem białkowym wytwarzanym w komórkach beta wysp Langerhansa w trzustce. Obniża poziom glukozy we krwi. Pomiar stężenia insuliny w krwi najczęściej jest wykonywany równocześnie z oznaczeniem poziomu glukozy.

Wyniki badań laboratoryjnych są wysyłane do probantów listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu 3 dni od wizyty w Biobanku.

Rejestracja na badania w Biobanku

 

Główną ideą biobanku jest zgromadzenie jak największej puli ludzkiego materiału biologicznego od osób, które w sposób świadomy i dobrowolny wyrażą zgodę na wykorzystanie pozyskanego od nich materiału biologicznego w badaniach naukowych. 

Zgromadzona kolekcja próbek materiału biologicznego docelowo ma liczyć kilka tysięcy próbek i posłuży do badań mających na celu wykrycie nowych markerów chorób sercowo-naczyniowych w populacji mieszkańców naszego regionu. Będzie mogła zostać udostępniona zespołom badawczym opracowującym nowe terapie i leki, a także testy diagnostyczne. Próbki przechowywane są w sposób zanonimizowany, bez ryzyka udostępnienia danych osobowych i wrażliwych osobom nieupoważnionym. 

Jeżeli mieszkasz na Dolnym Śląsku, masz między 20 a 75 lat i chcesz wykonać darmowe badania w kierunku chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy, a przy okazji wspomóc rozwój nauki, przyjdź do nas i oddaj próbkę krwi oraz moczu. Bezpłatny pakiet badań laboratoryjnych, jakie otrzymuje każdy z probantów Biobanku, obejmuje takie parametry jak lipidogram, glukoza, insulina, ultraczułe CRP i homocysteina. Aby uzyskać więcej informacji o badanich kliknij tutaj

Pamiętajmy - okresowa diagnostyka to inwestycja w nasze zdrowie!

Nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś pod numerem telefonu 727 666 610 (codziennie w godzinach 7.30-15.00).

Zapraszamy do Biobanku przy ul. Stabłowickiej 147 we Wrocławiu.

 

 

Przebieg wizyty w Biobanku

 

Jak wygląda wizyta w Biobanku?

Podczas wizyty w Biobanku dawcy są proszeni o zapoznanie się z informacją o projekcie i wypełnienie formularzy zgód na udział w badaniach, na przetwarzanie danych osobowych oraz ankiety osobowo-medycznej.

Po sprawdzeniu dokumentów przez personel Biobanku następuje pomiar ciśnienia tętniczego krwi (pomiar trzykrotny) i saturacji. Kolejnym krokiem jest przekazanie próbki moczu oraz pobranie 35 ml krwi. Na koniec każdy probant otrzymuje słodki upominek.

Wizyta w Biobanku trwa ok. 20 minut. Wyniki badań laboratoryjnych wysyłane są pocztą.

Więcej artykułów…

  1. Prawidłowe przygotowanie do badań

Podkategorie

Strona 1 z 2

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Na tej stronie internetowej używamy plików cookies. Ustawienia tych plików mogą Państwo zmienić w opcjach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie jakie używamy oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatnosci.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information